MAGNAT Style UNDERCOAT

MAGNAT Style UNDERCOAT
 • Описание изделия
 • Способ нанесения
 • Советы эксперта
 • Файлы для скачивания

Описание изделия

Farba Podkładowa MAGNAT Style to akrylowa farba wyrównująca chłonność i wzmacniająca podłoże przed zastosowaniem wyrobów dekoracyjnych. Dzięki zastosowaniu specjalnych drobnoziarnistych wypełniaczy zapewnia właściwą przyczepność wyrobów dekoracyjnych MAGNAT Style, tj: Marmuru Klasycznego, Glinki Weneckiej, Grassi, Trawertynu, Farby Klejowej, Stiuku Wapiennego, Betonu.

Zastosowanie 

Zalecana jest do podkładowego malowania podłoży z płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń.

 • Выравнивает поглотительную способность основания и делает его однородным
 • Позволяет стенам дышать" "
 • Расход:6 m2/L
 • Доступная упаковка:1 L; 5 L*
 • Степень матовости:
  глубоко матовая

Способ нанесения

Przygotowanie produktu

 

Po otwarciu całość dokładnie wymieszać – ręcznie, powoli. Przed malowaniem wymieszać ponownie. Nie rozcieńczać wodą, nie dodawać wapna, nie mieszać z farbami emulsyjnymi innego typu.

 

APLIKACJA

 

Malować wewnątrz pomieszczeń w temperaturze otoczenia i podłoża od +10oC do +30oC oraz przy wilgotności powietrza nieprzekraczającej 75%. Nakładać przy pomocy wałka lub pędzla. W zależności od rodzaju podłoża nałożyć jedną lub dwie warstwy farby w odstępach 2-3 h. Po zakończeniu prac malarskich narzędzia umyć w wodzie. W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu.

 

Uwagi

Właściwe przygotowanie podłoża, użycie zalecanych narzędzi i metod malowania przyczynia się do uzyskania właściwej, deklarowanej wydajności farby. Produkt przechowywać i magazynować w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +10oC do +25oC.

Советы эксперта

Файлы для скачивания

Подписаться на рассылку новостей

Если желаете получать актуальную информацию с сайта, подпишитесь на рассылку новостей.

Согласно ст. 24 параграфа 1 закона от 29 августа 1997 г. о защите личных данных (Зак. Вестн. за 2002 г., № 101, пар. 926 с дальнейшими изменениями) мы сообщаем, что администратором личных данных является АО “Фабрика Красок и Лаков “Śnieżka” с местонахождением в г. Любзина, 34a (39-102). Личные данные были переданы добровольно с целью дальнейших контактов. Личные данные будут открыты для доступа исключительно субъектам, уполномоченным на основании положений закона. Госпожа/Господин имеет право доступа к содержанию своих данных, а также на их исправление.